Kontakta

Om ni är intresserade av att få kontakt med oss i bandet, så gör ni enligt följande:
E-post: niclas.lernberger@gmail.com
Telefon: 076-550 22 11